Järnmalmer i siffror

Råvaruboomen som vi upplevde för ett tiotal år sedan är ett minne blott. Vi står idag inför mycket utmanande förutsättningar inom skrotbranschen med fallande prisnivåer över tid och osäkerhet i världsekonomin som speglar sig i kraftig prisvolatilitet. För oss har omvärldsanalys blivit viktigare än någonsin liksom fokus på att utveckla processer som ger kunden mervärden, hitta smarta lösningar och utveckla nedströmsarbetet.


Järnmalmer omsatte verksamhetsåret 2015/2016 ca SEK 300 miljoner. Vi arbetade med sjunkande priser på våra slutprodukter i stort sett under hela perioden bortsett från undantag under våren 2016 då prisnivåerna på stålskrot steg snabbt under en kort tidsperiod för att snabbt falla tillbaka till låga nivåer.


Vår styrka är flexibiliteten, närheten till kunden och förståelse för affären genom hela organisationen. Trots minst sagt tuffa marknadsförutsättningar levererade Järnmalmer ett resultat på SEK 11,9 miljoner efter finansnetto. Enligt UC:s branschrapport i oktober 2016 hamnar Järnmalmer på 8:e plats i kategorin resultat per anställd bland 1.100 av landets återvinningsföretag.
Inledningen av verksamhetsåret 2016/2017 har för oss varit stark under rådande förutsättningar där vi har kunnat dra nytta av tillfällig marknadsuppgång i efterdyningarna av det amerikanska valet. Vi har också upplevt hur rekordhöga kolpriser och ökade järnmalmspriser har tryckt upp stålskrotspriset under hösten och inledningen av vintern 2016.
Järnmalmer har under det gångna året tecknat ett 20-årigt avtal för fortsatt produktion på anläggningen i Göteborg, ett led i det långsiktiga strategiarbetet vi bedriver. Under år 2017 kommer Järnmalmer att genomföra betydande investeringar i anläggningen bl.a. en ny stationär sax- och pressanläggning med en tredubblad kapacitetsökning på klippta och pressade produkter.


Järnmalmer har funnits i snart 70 år, de senaste tio åren har företaget totalt genererat ca SEK 2 miljarder i omsättning och ett samlat resultat efter finansnetto under perioden på SEK 100 miljoner. Det ger oss råg i ryggen att möta framtidens utmaningar och vara en stark dedikerad samarbetspartner.