Återvinningstjänster - i sin helhet

Återvinningsbranschen har genom åren utvecklats till en kapitalintensiv storindustri med högt ställda miljökrav. Vi erbjuder helhetslösningar för återvinning av järn- och metallskrot samt övriga restprodukter, såsom t.ex papper, plast och trä. Oavsett om du arbetar inom industri, byggsektor eller kommunal verksamhet, så har vi genomtänkta lösningar för en effektiv hantering. Vi identifierar behov, lyssnar och försöker hitta förbättringar. Vi tar fram rätt typ av lastbärare och ser till att de töms i rätt tid. Järnmalmer bearbetar järn- och metallskrot på den egna anläggningen i Göteborg, övriga restprodukter tas omhand av godkända underentreprenörer.

Rapportering och miljödokumentation är viktigt för oss. Vi vill att du som kund ska få en samlad och bra överblick över vart dina avfallsfraktioner tar vägen och hur de hanteras. Det blir också en viktig miljöinformation för ditt företag gentemot myndigheter, kunder och andra intressenter. 

För att hitta rätt avsättningar har Järnmalmer ett starkt internationellt nätverk av köpare på våra restprodukter, dvs. järn- och metallskrot, där vi konkurrerar med de starkaste aktörerna världen över. För övriga avfallsslag väljer vi att anlita underentreprenörer som finns representerade på de lokala marknaderna och som förstår vikten av ett systematiskt miljö- och kvalitetsengagemang och en rationell avfallshantering.

Avfallsbranschen är bred, mångsidig och komplex. Vi är av den uppfattningen att man inte kan vara bäst inom alla områden och segment. Vårt koncept bygger på att vi tar helhetsansvaret för hela avfallskedjan. Genom oss har du en samlad kontakt för alla avfallsfrågor. Vi gör det vi är bra på, dvs. hanterar järn- och metallskrot, övriga fysiska åtaganden lämnar vi över till samarbetspartners. Det viktiga är att du som kund får den optimala lösningen vad gäller ekonomi, miljö och rutiner som fungerar i den dagliga verksamheten.

Vi tar ansvar för återvinningen i sin helhet.