Containrar, utrustning och transporter

Vi har utrustning för återvinningsmaterial som passar din verksamhet, allt från mindre behållare och kärl på ett par hundra liter upp till större containrar och lastväxlarflak som rymmer 40 kubikmeter. Att anpassa lastbäraren efter förutsättningarna är viktigt. Vi löser utrustning som passar dig och dina önskemål.

Järnmalmer hämtar materialet oavsett om det är lastat i våra lastbärare, pallat gods eller löst material på marken. Vi kan även bistå att komma ut på plats och skära ner material som är alltför skrymmande, lasta materialet och därefter hämta det  Vi har två stycken egna kombinerade container-/ lastväxlarbilar. På så sätt kan vi alltid hjälpa till utan att vara beroende av någon annan aktör. I övrigt köper vi in transporttjänster från lokala åkerier som kan erbjuda allt från containerbilar till kranbilar och trailers.

Normalt sett genomför vi hämtningsuppdrag dagen efter avrop. Vid behov försöker vi att lösa tömning av containrar eller hämtning samma dag som behov uppstår. Större industrier, där flödet av material är stort och som kräver dagliga tömningar, har vi lösningar där vi sköter tömningar helt automatiskt utan avrop.

Vi anpassar oss efter dina behov och önskemål.