Export - med världen som marknad

Utöver den svenska avsättningsmarknaden i form av smältverk och gjuterier går en stor del av Järnmalmers produktion på export. Indien och Sydostasien liksom norra Europa är viktiga marknader för Järnmalmer. Våra exportvaror är främst järnskrot, omsmältningsmaterial i form av plåt, räls och balk samt olika sekundamaterial.

En väsentlig del av vår export av omvalsningsråvaror sker i sjöcontainers till minimills i främst Sydostasien och Indien. Bulklastning sker i mindre fartyg på ca 2000-3000 ton till stålverk i Europa.