Omvänd moms för järn- och metallskrot införs i Sverige

Från och med 1 januari 2013 infördes omvänd betalningsskyldighet för moms på järn- och metallskrot i Sverige.

Syftet är att förhindra fusk inom skrotbranschen och få bort oseriösa aktörer från marknaden. Fusket med moms i samband med handel av metallskrot orsakar ett skattebortfall på minst SEK 500 miljoner kronor årligen konstaterar Finansdepartementet.

De nya reglerna kommer att tillämpas på leveranser som sker fr.o.m. 1 januari 2013 (med leveranser menas också material som vi hämtar hos er).

Vid försäljning av avfall och skrot som omfattas av reglerna för omvänd skatteskyldighet är det alltid köparen som ska redovisa momsen om både säljare och köpare är näringsidkare.

Mer information bifogas i Skatteverkets informationsskrift SKV564. Informationen finns också på www.skatteverket.se

Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar!

 

Med vänlig hälsning

Mattias Malmer, VD
SKV564 - Omvänd skattskyldighet för handel
med avfall och skrot från vissa metaller