Miljöarbete

Oj, vad mycket skräp ni har, var det en besökare som utbrast när han blickade upp mot en av de färdigsorterade skrothögarna. Men idag är avfall, och i synnerhet järn- och metallskrot väldigt viktiga resurser, som det råder brist på runt om i världen.

En av de stora fördelarna med just stål och metaller är att du kan återvinna det hur många gånger som helst utan att förlora i kvalitet. Den andra stora fördelen är att du sparar enorma mängder energi jämfört med att bryta jungfrulig råvara.

När man smälter 1 ton järnskrot, jämfört med 1 ton malm som råvara, sparar man den energimängd som finns i 1 ton kol. Föreställ dig vilka förtjänster när man multiplicerar med hela Sveriges stålproduktion som ligger strax under 10 miljoner ton per år. Eller energibesparingen för hela världen som ligger på ca 1500 miljoner årston! Energiförbrukningen vid framställning av järn med skrot som råvara uppgår till enbart 25% av förbrukningen då malm är ursprunget.

Kina står för nästan hälften av all ståltillverkning, och en stor del av produktionen är malmbaserad. Miljöarbetet börjar dock få större betydelse i Kina i takt med den allt starkare tillväxtfas som man nu går igenom. Myndigheterna har bl.a. i den kommande femårsplanen aviserat att skrotintaget i stålproduktionen ska ökas från 14 % till 20 %.

Jämför man aluminiumskrot, som är det material som är mest energibesparande att återvinna, sparar man hela 95% jämfört med att bryta ny metall, s.k. bauxit. Energibesparingen i sig leder naturligtvis också till minskad miljöpåverkan.